Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point i snabba steg mot återskapande av stadskärnor i Motala och Trelleborg

07:00 / 5 October 2020 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Point fokuserar på att återskapa stadskärnor genom att utveckla centrumfastigheter i södra och mellersta Sverige. I Motala och Trelleborg har visionerna för  fastigheterna presenterats för både allmänhet och politiker och mottagits mycket väl.  I Motala handlar det om 114 lägenheter och i Trelleborg 138 lägenheter och 6 radhus, med en total boarea på drygt 18 000 kvm. För båda fastigheterna har ansökan om planbesked lämnats in, och i ett gott samarbete med kommunerna siktar Point på att fastigheterna kan färdigställas till i slutet av 2022. Point äger idag totalt 14 fastigheter med framtida bostadsbyggrätter om 70 000 kvm.

- Det är glädjande att se att så många som drygt 1 000 intresseanmälningar för bostad redan har kommit in. Det är ett mycket gott gensvar på Points affärsidé med att återskapa stadskärnor till att vara lika levande som de en gång var. Med Motala och Trelleborg som de första exemplen visar vi vägen för konceptet där vi i rask takt kommer fortsätta att lansera och genomföra projekten i de övriga städerna, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/