Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus etablerar finansiella och operationella mål

08:30 / 11 September 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och styra verksamheten efter.

Offentliga Hus finansiella mål är:
  • Soliditet om lägst 35%
  • Total belåningsgrad om högst 60%
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2,0 ggr
Offentliga Hus operationella mål är:
  • En överskottsgrad om lägst 70%
  • Ett utökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljöcertifierade fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar i befintligt fastighetsbestånd

Utöver ovanstående finansiella och operationella mål strävar Offentliga Hus efter att erhålla en investment grade rating inom två år samt genomföra en börsintroduktion under 2020.

- Vår ambition är att vara Sveriges främsta samhällsfastighetsbolag med en god diversifiering avseende såväl hyresgäster som geografi. Den nya ledningsgruppen som kommer på plats under första kvartalet nästa år, i kombination med den skalbara förvaltning vi åtnjuter genom Nordic PM, ger oss goda förutsättningar till en fortsatt starkt tillväxt under förbättrad lönsamhet samtidigt som vi successivt förbättrar våra finansiella nyckeltal med målsättningen att uppnå en investment grade rating inom två år. Som vi meddelade den 2 september 2019 har vi upptagit en rating från Nordic Credit Rating och vår ambition är att vara aktiva på kapitalmarknaden även framgent, kommenterar Mats Hulth, styrelseordförande Offentliga Hus.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september kl. 08.30 CET. 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/