Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter

11:30 / 2 September 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering. I sin analys understryker Nordic Credit Rating kvaliteten i Offentliga Hus fastighetsportfölj med god geografisk riskspridning, långa hyreskontrakt, stabil operationell effektivitet och låg vakansgrad.

Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom det som idag benämns samhällsfastigheter och har sedan starten uppvisat stabil och lönsam tillväxt. Bolaget är aktivt på den svenska kapitalmarknaden och har utestående obligationer om 700 Mkr.

- Vi har noterat ett ökat intresse för våra obligationer och vi avser att vara fortsatt aktiva på kapitalmarknaden. Ratingen är ett viktigt instrument i vår fortsatta expansion. Det är extra glädjande att Nordic Credit Rating i sin analys belyser den högkvalitativa fastighetsportföljen, kommenterar Christoffer Strömbäck, tf CFO på Offentliga Hus.

Offentliga Hus har som målsättning att erhålla en investment grade rating inom två år.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här: https://nordiccreditrating.com

  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

 +46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 11.30 CET. 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/