Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - juni 2019

07:00 / 21 August 2019 Fastator Press release

Kvartalet april - juni

Periodens resultat                                          58,3MSEK (186,7)
Resultat per aktie efter utspädning                     4,0 SEK (13,3)
Avkastning på eget kapital                               5,7 % (27,3)
Substansvärde                                              1 087,9 MSEK (781,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning             74,3 SEK (55,5) 

Perioden januari - juni

Periodens resultat                                          142,2MSEK (193,3)
Resultat per aktie efter utspädning                     9,7 SEK (13,7)
Avkastning på eget kapital                               14,6% (28,5)
Substansvärde                                              1 087,9 MSEK (781,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning             74,3 SEK (55,5) 

KOMMENTAR FRÅN VD

En ny idé har gått från att gro till att växa!

Det är glädjande att se att vi kan skörda även på vår och försommar! Tillväxten är stark, även detta andra kvartal som annars traditionsenligt brukar vara det mest blygsamma.

Ändå grämer det mig en smula att vi inte slog resultatet från föregående kvartal, det må förvisso vara en ribba som vi sätter för oss själva, men vi kommer att jobba hårt för att det inte ska hända igen!

Våra innehavsbolag går starkt och nya förvärv i dessa bolag har förstärkt kassaflödet ytterligare, vilket kommer att visa sig framgent. Det gäller även de affärer vi planterat under perioden, som nu skjuter skott inför framtiden.

Point Properties etablerades med fokus på centrumutveckling i små och mellanstora städer, där det finns stora förutsättningar för att skapa livskraftiga stadsmiljöer kring samhällsservice, handel och boende. Ur denna mylla finns helt enkelt en enorm potential att utveckla stadskärnor till stadsstjärnor. 

Nu börjar hösten! Jag ser fram mot såväl skörd som höstsådd. Att både få se resultatet av tidigare arbete och ha nöjet av affärsintensiva dagar med alla dess möjligheter för framtida tillväxt.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 21 augusti 2019

Fastators rapport för januari - juni  2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD 
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756 

Christoffer Strömbäck, CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti  2019 kl. 07.00.

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn.  Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/