Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators vice VD Svante Bengtsson har i juli köpt 125 000 teckningsoptioner samt 1 400 aktier i Fastator

10:43 / 15 July 2019 Fastator Press release

Teckningsoptionerna är av serie 2015/2020 och är del av ett existerande program avsedda för personer i ledande ställning beslutat på årsstämman 2015. Transaktionerna har även insynsrapporterats till Finansinspektionen. 

För mer detaljerad information kring transaktionerna hänvisas till insynsregistret som förs av Finansinspektionen, www.fi.se/sv/vara-register/insynsregistret/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/