Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator och Offentliga Hus tillträder fastigheter i Södertälje

14:30 / 28 June 2019 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus") har idag tillträtt de förvärv i Södertälje som offentliggjordes i december. Fastigheterna har förvärvats av Acturum, samägt av FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, som genomfört ett omfattande och framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Fastator har förvärvat Pyramiden 19 med kontors- och forskningslokaler om 49 000 kvm, totalt 74 000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse. Offentliga Hus har förvärvat fastigheten Pyramiden 20 med huvudsakligen utbildningslokaler om 32 000 kvm och KTH som största hyresgäst.

Inför tillträdena har Offentliga Hus tillförts 550 Mkr i eget kapital genom aktieägartillskott. Därutöver har Offentliga Hus diversifierat sin bas av kreditgivare med ytterligare en av de större nordiska bankerna.

- Det känns mycket bra att få sätta igång och arbeta med våra nya fastigheter i Södertälje, mitt i en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Norra Stadskärnan är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling med världsledande företag, KTH och Södertälje kommun i samverkan, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

070-515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 14.30 CET. 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/