Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2019

07:00 / 16 May 2019 Fastator Press release

Kvartalet januari - mars

Periodens resultat                                         83,9 MSEK (6,7)
Resultat per aktie efter utspädning                5,7 SEK (0,4)
Avkastning på eget kapital                             10,6 % (1,1)
Substansvärde                                               1 015,0 MSEK (591,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning      69,6 SEK (41,8)

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett gott resultat längs vägen

 
Det är äntligen vår! Och Fastator levererar ett starkt resultat om 83,9 MSEK (6,7 MSEK) för första kvartalet 2019.
Kvartalets tillväxt och resultat är summan av ett långsiktigt arbete där vi följer vår utstakade väg. De frön vi sått längs vägen har grott och utvecklats under lång tid, och nu ser vi tydligt hur vårt arbete betalar sig. Rötter som vuxit till sig till starka skott gör tillväxten säker. Vi väntar dock fortfarande skörden. För det är ju precis innan det blommar som skörden ska ske, för att därmed också ge så rikligt som möjligt. Vårt goda resultat är dock inget som gör att vi slår oss till ro vid vägkanten - snarare ger det oss mer energi att fortsätta längs vägen mot nya fält och ploga nya fåror. Jag ser redan nu fram emot att summera sommarens kvartal!
 

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 16 maj 2019

Fastators rapport för Q1 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756
Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 07.00.

OM FASTATOR
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/