Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT

16:41 / 5 February 2019 Fastator Press release

Fastators aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. Från och med den 6 februari 2019 handlas aktien med tickern FASTAT och ändras därmed från det tidigare kortnamnet ABFAST.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/