Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

15:15 / 19 February 2019 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) har tidigare meddelat att årstämman 2019 ska hållas fredagen den 3 maj. För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman till tisdagen den 7 maj. Bokslutskommuniké samt årsredovisning kommer att publiceras enligt tidigare kommunicerade datum.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/