Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus ringer i klockan för grön obligation

11:15 / 14 November 2019 Fastator Press release

Idag den 14 november klockan 09.00 deltog Fastators portföljbolag Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation. Som repesentanter för Offentliga Hus och i gemensam klockringning deltog styrelseledamot och hållbarhetsansvarige Svante Bengtsson, styrelseledamot Pierre Ladow,  t f CFO Christoffer Strömbäck samt tillträdande vd Fredrik Brodin. 

- Vi känner oss stolta över noteringen där marknaden har visat stark efterfrågan och emissionen blivit rejält övertecknad. Vi ser det både som ett allt större intresse för bolagets framgångsrika arbete inom samhällsfastigheter, och samtidigt ett kvitto på vårt arbete med bolagets gröna ramverk för långsiktig hållbarhet, kommenterar Svante Bengtsson. 

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/