Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

13:40 / 13 November 2019 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall i mars 2023 samt eviga hybridobligationer med en första inlösenmöjlighet i januari 2025 om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 685 baspunkter.

Offentliga Hus har idag beslutat att emittera ytterligare gröna obligationer om 200 Mkr och hybridobligationer om 75 Mkr. Till följd av den starka marknadsefterfrågan emitteras såväl de gröna obligationerna som hybridobligationerna till överkurs vilket, beräknat till första möjliga inlösendag, för de gröna obligationerna motsvarar en rörlig ränta om 3m Stibor + 381 baspunkter respektive 3m Stibor + 642 baspunkter för hybridobligationerna. 

Emissionerna möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/