Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Nordic Credit Rating bekräftar Offentliga Hus kreditbetyg

15:35 / 29 November 2019 Fastator Press release

Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Fastators innehavsbolag Offentliga Hus. Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal transaktioner där man förvärvar fastigheter för 1 228 Mkr, säljer fastigheter för 118 Mkr och säljer sitt innehav om 34% i Studentbostäder i Sverige AB för 222 Mkr.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här: https://nordiccreditrating.com

 

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/