Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ework Group

Ework Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ework Group AB

17:04 / 28 February 2023 Ework Group Press release

Flaggningsmeddelande i Ework Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556587-8708 Ework Group AB
Instrument SE0002402701 A-shares
Innehavare Protector Forsikring ASA
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 737 682
Antal rösträtter 1 737 682
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2023-02-28
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 617 682
 - direkt innehavda rösträtter 1 617 682
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,35764 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,35764 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,35764 % 1 617 682
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,35764 % 1 617 682
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 617 682
 - andel av rösträtter 9,35764 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/