Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ework Group

Ework Group

Förändring av antalet aktier och röster i Ework Group AB (publ)

09:00 / 30 December 2022 Ework Group Press release

Antalet aktier och röster i Ework Group AB (publ) har ökat till följd av att 47 600 nya aktier har emitterats under december månad genom utnyttjandet av 47 600 teckningsoptioner av serie 2019/2022 utgivna inom ett incitamentsprogram antaget vid årsstämman 2017. Per den 30 december 2022 uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 17287 275. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 2247345,75 SEK.

För ytterligare information, vänlige kontakta:

Karin Schreil, VD, Ework Group AB

Telefon: +46 (0)70 794 58 83, e-post: karin.schreil@eworkgroup.com

Klas Rewelj, CFO, Ework Group AB

Telefon: +46 (0)70 626 54 24, e-post: klas.rewelj@eworkgroup.com

Denna information är sådan information som Ework Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2022, kl. 09.00 CET.

Om Ework Group
Ework Group AB (publ) erbjuder helhetslösningar för alla talangbehov, med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development och har i dag cirka 13 500 oberoende konsulter på uppdrag. Ework samarbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor och med konsulter för att skapa hållbara talangförsörjningskedjor. Ework grundes i Sverige år 2000 och är verksam i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen med huvudkontor i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.eworkgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/