Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ework Group

Ework Group

Ework Group AB: Ework får utökat förtroende som partner till offentlig sektor inom digitalisering och infrastruktur

10:00 / 24 October 2022 Ework Group Press release

Sveriges myndigheter och offentliga verksamheter investerar mer inom digitalisering och på att utveckla och förbättra samhällets infrastruktur. Allt från vatten- och energiförsörjning, till kommunikation och transporter omfattas. Genom Eworks stora och öppna nätverk kan offentlig sektor erbjudas en unik flexibilitet i att hitta rätt kompetens till konkurrenskraftiga villkor.

För att realisera alla satsningar kommer tillgängligheten till konsulter med rätt kompetens för varje uppdrag vara en kritisk faktor. Avgörande för att offentliga verksamheter väljer Ework är rollen som oberoende aktör och förmågan att täcka kompetensbehoven över tid. Ework kan genom sin långa och breda erfarenhet också vara rådgivare i frågor som rör strategisk kompetensförsörjning.

I år har Ework vunnit flera nya avtal inom dessa områden, och senast tecknade Ework avtal med Kraftringen Energi AB som utvecklar framtidens energi för att effektivisera energiproduktionen i Sverige, bland annat genom att fokusera på lokala energilösningar. Samarbetet omfattar flera kompetensområden, däribland teknikkonsulter och andra verksamhetsnära konsulter. Utöver det har Göteborgs Stad tecknat nytt avtal med Ework avseende leverans av IT-, verksamhets-, och organisationskonsulter. Göteborgs Stad är i ett spännande skede med många utvecklingsprojekt inom digital transformation där tillgång till rätt kompetens är en viktig förutsättning.

- Med vår unika position på arbetsmarknaden och breda nätverk av kompetens inom tech, R&D, engineering och business development fungerar vi som en brygga mellan samhällsviktiga projekt och konsulter. Vi är glada att få fördjupat förtroende från både Kraftringen och från Göteborgs Stad, säger Karin Schreil, VD, Ework Group.

- För våra kunder är det viktigt att kunna säkerställa rätt kompetens för varje enskilt behov och det gör vi med hjälp av våra dedikerade kundteam och stora nätverk av konsulter. Eworks tjänster ger tillgång till den samlade kompetensen på arbetsmarknaden och genom transparens i hela processen säkerställs god kostnadskontroll, säger Johan Liberson, Head of New Business Public, Ework Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Schreil, VD, Ework Group AB
Telefon: +46 (0)8 50 60 55 00, e-post: karin.schreil@eworkgroup.com

Johan Liberson,Head of New Business Public, Ework Group AB
Telefon: +46 (0)70854 30 39, e-post: johan.liberson@eworkgroup.com

Ework Group AB (publ) erbjuder helhetslösningar för alla talangbehov, med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development och har i dag cirka 13 000 oberoende konsulter på uppdrag. Ework samarbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor och med konsulter för att skapa hållbara talangförsörjningskedjor. Ework grundes i Sverige år 2000 och är verksam i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen med huvudkontor i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.eworkgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/