Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Eurocon Consulting: Valberedning 2022/23

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 11 maj 2022 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna,...

13:18 / 23 Sep Eurocon Press release

Flaggningsmeddelande Eurocon Consulting AB

Då vår tidigare störste ägare Ronald Andersson med 4 463 317 antal aktier motsvarande 10,2 procent av kapitalet samt 10,2 procent av röstandelarna...

13:44 / 17 Aug Eurocon Press release

Eurocon Consulting: Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls onsdagen den 11 maj 2022 klockan 18:00 på Bruksgården, Bruksgatan 7 i Domsjö. Registrering av aktie...

08:15 / 6 Apr Eurocon Press release

Eurocon Consulting: Årsredovisning 2021

Eurocon Consulting (publ):s årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.eurocon.se samt som bilaga i de...

08:00 / 31 Mar Eurocon Press release