Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2022

08:30 / 24 March 2023 Eolus Vind Press release

Hässleholm 2023-03-24

Eolus Vind AB (publ) har offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats under www.eolusvind.com/investerare/finansiella-rapporter/

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas via info@eolusvind.com.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 08.30 CET


OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Bilagor


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/