Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus och PNE ingår samarbete om utveckling av havsbaserad vindkraft i Lettland

08:00 / 19 January 2023 Eolus Vind Press release

Hässleholm 2023-01-19

Eolus och PNE har skapat ett joint venture för att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland. Vindkraftparken kommer att ha cirka 1 000 MW installerad effekt och planerad driftsättning före 2030.

Projektområdet ligger i Östersjön utanför Lettlands västkust och vindparken har potential att generera 4,5 TWh förnybar el per år. Eolus har utvecklat projektet sedan 2020 och genomfört inledande undersökningar och nu tillförs resurser och kompetens genom samarbetet med den tyska vindkraftsutvecklaren PNE. PNE förvärvade den 18 januari 50 procent av aktierna i projektbolaget SIA Kurzéme Offshore, som därmed ägs till 50 procent av Eolus och 50 procent av PNE. 

–  Vi har varit verksamma i Baltikum i mer än tio år och har en gedigen projektportfölj. Vi ser stor potential i de baltiska länderna där vi nu skalar upp vår verksamhet. PNE är en erfaren och kompetent utvecklare av havsbaserad vindkraft och vi ser fram emot att samarbeta med dem i Kurzeme-projektet. Tillsammans med Eolus starka utvecklingskompetens har vi goda förutsättningar att göra detta till ett framgångsrikt projekt”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

–  Vi är angelägna om att bidra med vår långsiktiga erfarenhet och kunskap om havsbaserad vindkraft i detta partnerskap. Tillsammans med Eolus som en stabil partner förväntar vi oss att kunna utveckla projektet på ett framgångsrikt sätt. Förvärvet av den 50-procentiga andelen i SIA Kurzéme Offshore är ytterligare ett steg i vår strategiska utveckling för att bli en Clean Energy Solutions Provider. Detta utökar vår pipeline av vindkraftsprojekt till havs till Baltikum. Vi ser ytterligare attraktiva möjligheter för vår verksamhet inom detta område och ser fram emot att arbeta med vår nya partner", säger Markus Lesser, vd för PNE AG.

Tillståndsansökan har lämnats in och undersökningar för miljökonsekvensbeskrivningen kommer att genomföras när projektet har fått undersökningstillstånd. Projektområdet omfattas av en kommande anbudsprocess.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761–16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/