Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 31 maj 2018

08:30 / 5 July 2018 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 5 juli 2018

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2018 – 31 maj 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 22,6 (9,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -10,0 (-7,3) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,7 (-7,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,22) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 1,8 (0,0) vindkraftverk med en total effekt om 1,4 (0,0) MW till kunder.
  • Vid periodens utgång förvaltade koncernen 337 (332) MW.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 6,3 (11,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 532 (407) SEK/MWh.
  • I mars tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) på 330 MW med Alcoa Norway ANS innebärande att Alcoa kommer att köpa all el som produceras i vindpark Öyfjellet i Norge när den driftsätts under 2021. Årsproduktionen beräknas uppgå till 1,2 TWh. Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti med Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilagor

Show as PDF

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/