Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus tecknar avtal med Veidekke om entreprenadarbeten för Kråktorpet och Nylandsbergen

12:11 / 5 January 2018 Eolus Vind Press release

Eolus har tecknat avtal med Veidekke rörande entreprenadarbeten för vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Avtalet är en totalentreprenad för vindparkerna omfattande sammanlagt 232 MW.

EOLUS TECKNAR AVTAL MED VEIDEKKE OM ENTREPRENADARBETEN FÖR KRÅKTORPET OCH NYLANDSBERGEN

Eolus har tecknat avtal med Veidekke rörande entreprenadarbeten för vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Avtalet är en totalentreprenad för vindparkerna omfattande sammanlagt 232 MW.

Den 23 december 2017 offentliggjorde Eolus genom pressmeddelande att vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen omfattande 232 MW sålts till Aquila Capital. Eolus har även tecknat turbinleveransavtal med Vestas avseende vindkraftverk till de båda vindparkerna.

Eolus har nu tecknat ett totalentreprenadavtal med Veidekke innefattande byggnation av vägar, kranplatser, internt el- och fibernät samt fundament för Kråktorpet och Nylandsbergen. Byggstart sker i januari 2018 och entreprenadarbetena beräknas vara färdiga i april 2019.

Både Kråktorpet och Nylandsbergen ligger i närheten av vindpark Jenåsen som Eolus för närvarande uppför i Sundsvalls kommun. Jenåsen omfattar 23 vindkraftverk med en effekt om 79 MW. Även i denna vindpark ansvarar Veidekke för entreprenadarbetena vilka beräknas vara slutförda i februari 2018.

Hässleholm den 5 januari 2018

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Pressrelease 2018-01-05.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/