Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit

10:30 / 12 October 2015 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit

Hässleholm, 2015-10-12 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus styrelseledamot Tord Johansson avled lördagen den 10 oktober.

Det är med stor sorg och saknad som vi nåtts av beskedet om Tords hastiga
bortgång. Tord valdes in i Eolus styrelse 2012 och har varit en mycket
uppskattad ledamot i styrelsen under dessa år. 

-Jag uppskattade mycket Tords skarpa intellekt, känsla för affärer och
rättframma sätt och kommer att sakna honom mycket i vårt styrelsearbete säger
Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert. 

Styrelsen i Eolus Vind AB


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
oktober 2015 kl. 10.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/