Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus säljer ett vindkraftverk i Mörkåsen till Varbergsortens Elkraft

13:45 / 25 August 2014 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer ett vindkraftverk i Mörkåsen till Varbergsortens Elkraft

Hässleholm, 2014-08-25 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har idag tecknat avtal om försäljning av ett vindkraftverk till
Varbergsortens Elkraft. 

Vindkraftverket är av modellen Vestas V90 2,0 MW och ingår i vindpark Mörkåsen
i Nordanstigs kommun. Eolus etablerade parken 2012 och avyttrade då de båda
andra verken i parken till Samkraft AB. 

Köparen kommer att tillträda vindkraftverket i augusti.

Om Varbergsortens elkraft:
Varbergsortens Elkraft ek. för. äger och ansvarar för elnätet till ca 10 700
kunder i Varbergs kommun och delar av Marks kommun. I koncernen finns förutom
elnätverksamhet även elhandel och elkraftproduktion från sol, vind och vatten.
Koncernen äger sedan tidigare två vindkraftverk i Ystad och ett i Varberg, två
vattenkraftverk i Viskans vattensystem och en solcellsanläggning på
kontorsfastigheten i Veddige. Miljöprofilen är viktig för bolaget och alla
elhandelskunder erhåller 100 procent förnybar el. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 231 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/