Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus förvärvar andel av Triventus

14:51 / 2 July 2014 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus förvärvar andel av Triventus

Hässleholm, 2014-07-02 14:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Idag avslutades ackordsförhandlingarna för vindkraftskoncernen Triventus som i
oktober inledde företagskonstruktion. Eolus kommer under förutsättning av
lagakraftvunnet ackord och godkännande av bolagsstämma att tillsammans med
Sustainable Technology garantera en del av ackordslikviden för Triventus genom
nyemission i Triventus. 

Den ackordslikvid som garanteras av Eolus under förutsättning av
lagakraftvunnet ackord och bolagsstämmas beslut om nyemission, uppgår till fem
miljoner kronor. Eolus ägarandel i Triventus kommer därefter att uppgå till
49,8 procent. 
-Eolus ser en potential i delar av Triventus projektportfölj och avser att med
sin långa erfarenhet och kompetens delta aktivt i utveckling och realisering av
Triventus portfölj av vindkraftprojekt i Sverige och Finland säger Per
Witalisson, VD för Eolus. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10 199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/