Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Vindpark Nötåsen fulltecknad

14:00 / 18 March 2014 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Vindpark Nötåsen fulltecknad

Hässleholm, 2014-03-18 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har vunnit två offentliga upphandlingar rörande köp av vindkraftverk.
Kontrakt kommer att tecknas med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner avseende
ett verk och ett verk kommer att avyttras till Uppsalahem. 

De aktuella vindkraftverken kommer att uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i
Sundsvalls kommun. I och med de kontrakt om försäljning som kommer att tecknas
med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner samt Uppsalahem är vindpark Nötåsen som
består fyra Gamesa G114 2,0 MW fulltecknad. 

-Att Eolus haft de vinnande anbuden i offentliga upphandlingar visar att vi kan
erbjuda mycket attraktiva vindkraftsanläggningar med god totalekonomi för
offentliga investerare säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

Vindpark Nötåsen är under uppförande och beräknas tas i drift under hösten 2014.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/