Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk

15:00 / 9 December 2014 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk

Hässleholm, 2014-12-09 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har sålt fyra idrifttagna vindkraftverk med en total effekt om 8,0 MW.

Affären omfattar försäljning av två Vestas V100 verk vid Strömmestad i Mjölby
kommun uppförda 2013, samt två Enercon E82 verk vid Klemedstorp i Eslövs kommun
uppförda 2010. 

Ett treårigt avtal om drift- och administrationstjänster har också tecknats där
Eolus kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningarna åt kunden som gör
sin första affär med Eolus. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av
de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/