Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Prime Renewables väljer Eolus fullständiga drift- och administrationstjänster

12:15 / 23 December 2013 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2013-12-23 12:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB har tecknat avtal om att sköta drift och administration av fem vindkraftverk åt Prime Renewables.

Eolus kommer från och med den 1 januari 2014 att sköta drift och administration av fem vindkraftverk av modell Vestas V90 med en effekt om 10 MW åt Prime Renewables.

Om Prime Renewables: Prime Renewables GmbH avser att investera 600 miljoner euro i förnybar energi i Europa. Bolaget ägs av tyska Prime Capital AG som erbjuder finansiella tjänster och kapitalförvaltning åt institutionella investerare. Prime Capital AG förvaltar för närvarande placeringar om sammanlagt 3,4 miljarder euro.

För ytterligare information kontakta: Hans-Christian Schulze, Vice VD, telefon 010-199 88 05 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF