Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2012 – augusti 2013

08:45 / 13 December 2013 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2013-12-13 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post: eller på telefon 010-199 88 00.

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014 klockan 15.30. I anslutning till årsstämman kommer Eolus traditionsenligt att anordna ett vindkraftsseminarium.

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF