Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus beställer fyra vindkraftverk från Gamesa

10:30 / 27 December 2013 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2013-12-27 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB har tecknat avtal med Gamesa avseende leverans av fyra stycken vindkraftverk av modell G114 2,0 MW.

De fyra vindkraftverken ska levereras under 2014 och skall uppföras i Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun. För två av verken har Eolus tecknat köpeavtal med Värmdö kommun respektive Malmö Stad efter offentliga upphandlingar där Eolus anbud varit det mest ekonomiskt fördelaktiga.

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF