Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Alla villkor för försäljningen av vindkraftsprojektet Mullbergs är nu uppfyllda

14:17 / 7 September 2012 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2012-09-07 14:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Mullbergs har nu uppfyllts. Skanska och Jämtkraft tillträder aktierna i projektbolaget idag, vilket för Eolus del innebär att försäljningen kommer att redovisas i september.

Projekt Mullbergs i Bergs kommun i Jämtland har utvecklats av Eolus dotterbolag Svenska Vindbolaget. Projektet omfattar tillstånd att etablera upp till 31 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter och en sammanlagd effekt på 80 MW. Beräknad årsproduktion för det byggklara projektet är över 200 GWh.

-Försäljningen av Mullbergs är en god affär för Eolus och visar på den stora kompetens bolaget besitter när det gäller utveckling av högkvalitativa vindkraftsprojekt säger Per Witalisson, VD på Eolus Vind AB.

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 390 av de cirka 2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF