Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Ny ledningsgrupp för Eolus Vind AB

09:13 / 23 August 2012 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2012-08-23 09:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

I samband med att Per Witalisson utsetts till VD för Eolus Vind AB genomförs förändringar i bolagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen kommer från och med idag att bestå av VD Per Witalisson, vice VD Hans-Christian Schulze samt bolagsjurist Karl Olsson.

Styrelsen för Eolus Vind AB utsåg den 21 augusti Per Witalisson till VD och Hans-Christian Schulze till vice VD. De tillträdde sina tjänster samma dag. Från och med idag kommer ledningsgruppen att bestå av dessa två plus bolagsjurist Karl Olsson.

Förändringen innebär att ledningsgruppen minskas från åtta till tre personer och åtgärden genomförs som ett led i det arbete som inletts med att ytterligare effektivisera bolagets verksamhet.

För ytterligare information kontakta: Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 390 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF