Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Utökning av Eolus Vinds ledningsgrupp

08:45 / 4 May 2012 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2012-05-04 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vinds kommunikationschef, Johan Hammarqvist kommer från och med den 4 maj 2012 att ingå i bolagets ledningsgrupp. Johan har varit anställd på Eolus sedan den 1 mars och kom närmast från en tjänst som politisk redaktör på Norra Skåne. Tidigare har han även bland annat arbetat som pressekreterare åt Maud Olofsson.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, tel 010 – 199 88 01

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, tel 010 -199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än 350 av de drygt 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF