Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Hela vindkraftsparken Tolvmanstegen nu etablerad

13:30 / 3 April 2012 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2012-04-03 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind har i dagarna etablerat de sista av 22 verk i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Parken är en av södra Sveriges största vindkraftsetableringar med en beräknad årlig elproduktion om 123 GWh.

Eolus håller på att slutföra arbetet med etableringen av vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstad. Sedan september förra året har 22 verk rests och driftsatts. Kontrakt har tecknats med kunder angående försäljning av 21 verk, medan ett verk avses att behållas i egen förvaltning. De första elva verken har resultatavräknats under räkenskapsårets första två kvartal. Övriga elva kommer att resultatavräknas under räkenskapsårets tredje kvartal. Parken har en sammanlagd effekt på 44 MW med en årlig produktion på 123 GWh. Detta gör parken till en av de största i södra Sverige.

Tolvmanstegen är Eolus Vinds hittills största etablerade park. Parkens 22 verk ägs av totalt 46 företag, ekonomiska föreningar och privatpersoner. En vindkraftspark av den storlek Tolvmanstegen utgör skapar lokala jobb inte bara under etableringsprocessen utan också senare med bland annat drift och underhåll. I arbetet har Eolus använt en stor andel lokala företag. Genom goda samarbeten med Vestas, som varit leverantör av vindkraftverken och övriga entreprenörer har etableringen genomförts snabbare än tidsplan.

-Vi har vässat vår organisation i samband med etableringen av Tolvmanstegen vilket är viktigt inför arbetet med framtida etableringar av parker i samma storleksordning eller större, säger Gustaf Ekberg, VD för Eolus Vind.

Eolus Vind håller nu en hög etableringstakt och räknar med att under räkenskapsårets tredje och fjärde kvartal kunna färdigställa etableringar och avräkna omkring 65 verk. Förra veckan invigdes exempelvis tre Vestas V90 i Karstorp, Skara.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 010 – 199 88 01 Johan Hammarqvist, Kommunikationsansvarig, telefon 010 – 199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 350 av de drygt 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF