Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind JO-anmäler Försvarsmakten

19:34 / 2 February 2012 Eolus Vind Press release

Eolus Vind har idag lämnat in en anmälan till Riksdagens Ombudsmän - JO riktad mot Försvarsmakten. Detta för bristande, slarvig, inkonsekvent och motsägelsefull hantering av flera ärenden rörande vindkraftsetableringar. Den bristfälliga hanteringen har orsakat Eolus Vind och andra företag inom vindkraftsbranschen stora problem och kostnader i mångmiljonklassen.

Hässleholm, 2012-02-02 19:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

I oktober 2010 beslutade Försvarsmakten om nya riktlinjer vid hantering av inkommande vindkraftsansökningar. Så kallade stoppområden runt militära flygplatser infördes där Försvarsmakten ansåg att det av flygsäkerhetsskäl inte borde byggas vindkraftverk. Stoppområdena motsvarar cirka 10 procent av Sveriges totala yta vilket är lika mycket som hela Danmark. Eftersom Försvarsmakten är en viktig remissinstans när det gäller vindkraftsansökningar, innebär det att många vindkraftsprojekt avslås.

Efter beslutet i oktober 2010 har Försvarsmakten överklagat en mängd bygglov och miljötillstånd i ett stort antal vindkraftsärenden runt om i landet. Många av ärendena har Försvaret tidigare bifallit innan stoppområdena infördes vilket tyder på ett motsägelsefullt och förvirrat agerande.

- Jag har personligen sökt kontakt med Försvarsmaktens generaldirektör för att diskutera frågan och försöka komma fram till en konstruktiv dialog, men tyvärr utan resultat. Då såg vi ingen annan lösning än att JO-anmäla Försvaret. Dess agerande har inte bara orsakat onödiga och tidskrävande problem för oss utan för flera företag inom branschen. Även enskilda markägare, lantbrukare och andra som valt att köpa in sig i andelar av vindkraftverk har drabbats, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind.

Som förvaltningsmyndighet är Försvarsmakten bunden av Regeringsformens krav att i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt att iaktta saklighet och opartiskhet. Eolus Vind anser att Försvarsmaktens hantering i flera ärenden rörande vindkraftsetableringar kan kritiseras för att vara bristfällig, slarvig, inkonsekvent, motsägelsefull samt baserad på ett undermåligt underlag. Handläggningen kan därmed varken anses uppfylla kraven på saklighet eller opartiskhet. Därför har Eolus Vind idag lämnat in en anmälan mot Försvarsmakten till Riksdagens Ombudsmän - JO.

- Vi kommer nu att låta utreda i vilka ärenden det kan vara aktuellt med ett skadeståndsansvar för Försvarsmakten och hur stort detta skadestånd i så fall är. Redan nu kan det konstateras att det rör sig om belopp i mångmiljonklassen, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 010 - 199 88 01

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna
www.eolusvind.com