Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2012-12-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den ...

08:00 / 27 Dec Eolus Vind Press release

Eolus har passerat 400 etablerade vindkraftverk

Hässleholm, 2012-10-26 10:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Eolus Vind AB har passerat ännu en milstolpe. Med etableringen av åtta vindkraftverk i Hakarp i R...

10:20 / 26 Oct Eolus Vind Press release

Reviderad prognos och anpassning av verksamheten

Hässleholm, 2012-08-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Styrelsen för Eolus Vind AB har tidigare kommunicerat en resultatprognos för innevarande räkenska...

08:30 / 30 Aug Eolus Vind Press release

Ny ledningsgrupp för Eolus Vind AB

Hässleholm, 2012-08-23 09:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --I samband med att Per Witalisson utsetts till VD för Eolus Vind AB genomförs förändringar i bolag...

09:13 / 23 Aug Eolus Vind Press release

Ny VD och vice VD i Eolus Vind AB

Hässleholm, 2012-08-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Styrelsen för Eolus Vind AB har idag beslutat att utse Per Witalisson till ny verkställande direk...

08:30 / 21 Aug Eolus Vind Press release

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Hässleholm, 2012-07-25 09:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Valberedningen består av följande ledamöter:Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind ...

09:03 / 25 Jul Eolus Vind Press release

Gustaf Ekberg slutar som VD på Eolus Vind AB

Hässleholm, 2012-07-09 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --I samband med Eolus Vind AB:s kvartalsbokslut per den 9 juli har Gustaf Ekberg på egen begäran sa...

08:30 / 9 Jul Eolus Vind Press release

Eolus Vind inleder stort projekt i Norge

Hässleholm, 2012-06-28 11:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Eolus Vind AB har under våren etablerat verksamhet i Norge. Idag presenterades det första stora p...

11:12 / 28 Jun Eolus Vind Press release

Utökning av Eolus Vinds ledningsgrupp

Hässleholm, 2012-05-04 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Eolus Vinds kommunikationschef, Johan Hammarqvist kommer från och med den 4 maj 2012 att ingå i b...

08:45 / 4 May Eolus Vind Press release

Storaffär mellan Eolus Vind AB och Samkraft AB

Hässleholm, 2012-04-26 15:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Eolus Vind AB och Samkraft AB har tecknat kontrakt på en försäljning av vindkraftverk i Brännåsen...

15:11 / 26 Apr Eolus Vind Press release

Hela vindkraftsparken Tolvmanstegen nu etablerad

Hässleholm, 2012-04-03 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Eolus Vind har i dagarna etablerat de sista av 22 verk i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömst...

13:30 / 3 Apr Eolus Vind Press release

Eolus Vind JO-anmäler Försvarsmakten

Eolus Vind har idag lämnat in en anmälan till
Riksdagens Ombudsmän - JO riktad mot Försvarsmakten. Detta för
bristande, slarvig, inkonsekvent och ...

19:34 / 2 Feb Eolus Vind Press release

Eolus Vind anställer kommunikationschef

Eolus Vind AB har vuxit snabbt och nyrekryterat personal till flera
befattningar. Bland annat anställdes under hösten en miljö- och kvalitetsch...

10:43 / 27 Jan Eolus Vind Press release