Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB har tecknat avtal med Vestas om leverans av 22 vindkraftverk till vindpark Tolvmanstegen i Strömstad

08:30 / 29 March 2011 Eolus Vind Press release

Eolus och Vestas har tecknat avtal om leverans av 22 vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW till vindpark Tolvmanstegen i Strömstad kommun med leveransstart i september 2011. Anläggningsarbetena för etableringen har påbörjats.

Hässleholm, 2011-03-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

På Tolvmanstegen i Strömstad kommun etablerar Eolus sin största vindkraftspark hittills. Anläggningsarbetena har påbörjats. Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av 22 vindkraftverk av modell V90 2,0 MW med 105 meters navhöjd. Avtalet innefattar även ett femårigt serviceavtal. Leveransstart för vindkraftverken är planerad till september 2011. Vindkraftsparken kommer att ha en total effekt på 44 MW med en beräknad årlig elproduktion på 117 GWh.

”Upphandling av vindkraftverk har skett efter utvärdering av anbud från de största aktörerna på marknaden. Vestas är en pålitlig partner som förser oss med vindkraftverk av hög kvalitet som är väl lämpade för förhållandena på Tolvmanstegen” säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB.

”Eolus och Vestas har varit affärspartners i över 20 år och har tillsammans drivit vindkraftsutvecklingen framåt i Sverige. På Vestas är vi måna om dialogen med våra kunder och är därför väldigt glada över den tillit och det förtroende som Eolus återigen visar oss. Tolvmanstegen blir vårt största projekt tillsammans så här långt” säger Krister Poole Jönsson Vice President Sales Vestas Norden och Baltikum.

För ytterligare information kontakta;

vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15, e-post

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2011 kl 08.30.

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 280 vindkraftverk av de ca 1 700 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår.

Eolus Vind AB har ca 2 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB