Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Förändringar i Eolus Vinds ledningsgrupp

12:30 / 9 December 2011 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2011-12-09 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB genomför förändringar i ledningsgruppen. Från och med idag kommer ledningsgruppen att förstärkas med Karl Olsson, bolagsjurist och Mikael Bengtsson, elnätsansvarig. Johan Martinsson, driftschef, lämnar ledningsgruppen. Från och med den 1 januari 2012 kommer även Bengt Husberg, kvalitets- och miljöchef att ingå i ledningsgruppen.

Johan Martinsson övergår på egen begäran till en tjänst som byggprojektledare för Eolus etableringar av vindkraftsanläggningar i västra Sverige. Efter dagens förändringar består ledningsgruppen av:

Gustaf Ekberg Verkställande direktör Per Witalisson Vice verkställande direktör Karl Olsson Bolagsjurist Hans-Christian Schulze Projekteringschef Mikael Bengtsson Elnätsansvarig Thomas Andersson Byggchef Sven-Arne Blad Försäljningschef

samt från och med den 1 januari 2012 även av Bengt Husberg, Kvalitets- och miljöchef.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF