Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Halva vindkraftsparken Tolvmanstegen etablerad

08:30 / 17 November 2011 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2011-11-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Idag reses det elfte av 22 planerade verk i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstad. Sedan slutet av september har Eolus Vind hållit ett högt tempo och rest 1,5-2 verk i veckan. Projektet ligger därmed i fas tidsmässigt och Eolus räknar med att resultatavräkna fyra av de elva verken under räkenskapsårets första kvartal.

Eolus Vind har nu rest hälften av de 22 planerade verken i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Anläggningsarbetena startade i början av december förra året och redan nu har 11 verk rests. Det innebär att projektet ligger i fas med tidsplanen.

- Etableringen har gått mycket snabbt och smidigt. Korta transportsträckor, väl genomförda entreprenader avseende vägar och fundament, samt effektivt planerade och genomförda leveranser från Vestas har varit nyckelfaktorer, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind.

I och med att övertagandebesiktning inleds vecka 48 räknar vi med att kunna resultatavräkna fyra av de elva verken under räkenskapsårets första kvartal som avslutas den 30 november. Det innebär att Eolus även ligger i fas när det gäller antal projekterade verk. Men det är stora skillnader mellan kvartalen och den ekonomiska avräkningen kommer alltid att variera kvartalsvis.

- Vi har sagt att vi ska bygga drygt 90 verk innevarande räkenskapsår. Det innebär att vi måste bli mer effektiva. Samtidigt kommer konkurrensen inom branschen att hårdna vilket ställer krav på lägre kostnader. Tolvmanstegen är ett bra exempel på hur vi har lyckats både öka tempot och sänka kostnaderna. Vi har sedan i slutet av september rest 1,5-2 verk i veckan i parken, säger Gustaf Ekberg.

Efter vintern fortsätter etableringen med resterande elva verk med start i mars 2012. Vindkraftsparken Tolvmanstegen är en av de största i södra Sverige och beräknas stå klar i maj 2012. Parken kommer att ha en total effekt på 44 MW med en beräknad årlig elproduktion på 123 GWh. Eolus kommer att behålla ett av verken, medan resterande verk har sålts som nyckelfärdiga verk till externa kunder.

För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 - 54 00 46

Kort om Eolus Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än 300 av de cirka 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40 MW och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF