Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB utser ny VD

08:30 / 12 July 2010 Eolus Vind Press release

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ) har utsett Gustaf Ekberg till ny verkställande direktör.

Gustaf Ekberg kommer att efterträda Bengt Simmingsköld som verkställande direktör för Eolus Vind AB senast under november 2010. Gustaf är 44 år och civilingenjör med inriktning på elektroteknik. Han arbetar idag som verkställande direktör för Trelleborg Protective Products AB, ett dotterbolag inom Trelleborgkoncernen. Han har också tidigare varit verksam inom telekombranschen.

Bengt Simmingskölds mångåriga och betydelsefulla erfarenheter av vindkraftsbranschen kommer att tillvaratas genom att Bengt under en tid kommer att fortsätta att arbeta för Eolus med utveckling av särskilda projekt. Bengt avser även fortsättningsvis att vara en betydande aktieägare i bolaget och kommer att kvarstå som aktiv styrelseledamot.

Eolus Vind AB (publ)

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 - 06 62 62 Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 - 65 16 15

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall.

Eolus Vind AB har ca 2 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF