Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Delårsrapport 1 mars 2010 - 31 maj 2010

08:30 / 12 July 2010 Eolus Vind Press release

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2010 - 31 maj 2010

 Nettoomsättningen ökade mycket kraftigt och uppgick till 394,5 Mkr (57,1).

 Rörelseresultatet uppgick till 37,6 Mkr (3,4). Resultat efter finansiella poster uppgick till 32,9 Mkr (0,1). Resultat efter skatt uppgick till 24,1 Mkr (0,1), vilket motsvarar 1,07 kronor (0,00) per aktie.

 Under kvartalet etablerades och färdigställdes 17 vindkraftverk (3) med en total effekt på 29,5 MW (2,4).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 19,1 GWh (8,2) med en genomsnittlig intäkt på 83 öre/kWh (88).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,3 MW (0) genom investering i ett nytt vindkraftverk.

 På grund av leveransförseningar finns viss risk att det inte kommer att vara möjligt att fullt ut nå målet att resultatavräkna 54 verk under innevarande räkenskapsår. Samtliga de aktuella verken är under uppförande. Om något eller några av dessa verk inte skulle kunna resultatavräknas under fjärde kvartalet och därmed förskjutas till första kvartalet 2010/2011, skulle det innebära att nettoomsättningen blir lägre än 1 400 Mkr. Även med beaktande av effekter från eventuella leveransförseningar, bedömer styrelsen att prognosen om ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr kommer att överträffas med marginal.

Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2009 - 31 maj 2010

 Nettoomsättningen ökade med 97 % och uppgick till 858,7 Mkr (434,9).

 Rörelseresultatet uppgick till 91,1 Mkr (39,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till 80,7 Mkr (42,7). Resultat efter skatt uppgick till 62,7 Mkr (30,8), vilket motsvarar 2,99 kronor (1,70) per aktie.

 Under niomånadersperioden etablerades 37 vindkraftverk (19) med en total effekt på 63,5 MW (29,4).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 50,0 GWh (31,8) med en genomsnittlig intäkt på 83 öre / kWh (78).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 10,9 MW genom investering i sju vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk.

Resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår 2010 2009 2009/2010 2008/2009 2008/2009 Nettoomsättning, Mkr 394,5 57,1 858,7 434,9 731,0 Rörelseresultat, Mkr 37,6 3,4 91,1 39,6 65,1 Res e fin poster, Mkr 32,9 0,1 80,7 42,7 71,0 Resultat efer skatt, Mkr 24,1 0,1 62,7 30,8 50,8 Resultat per aktier, kr 1,07 0,00 2,99 1,70 2,81 Under perioden etabl verk, antal 17 3 37 19 29 Under perioden etabl verk, MW 29,5 2,4 63,5 29,4 48,2 Nettoförändring egna verk, MW 2,3 0,0 10,9 -2,2 -0,2 Elproduktion, GWh 19,1 8,2 50,0 31,8 39,7

Se bifogad fil för fullständig rapport.

Show as PDF