Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB förbereder för VD-skifte under 2010

08:30 / 27 April 2010 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 27 april 2010

Eolus VD och grundare, Bengt Simmingsköld, har meddelat styrelsen sin avsikt att gå i pension då han under 2010 fyller 65 år. Bengt kommer dock att kvarstå i sin nuvarande befattning till dess en lämplig efterträdare rekryterats.

Då Bengt har mångårig och betydelsefull erfarenhet av vindkraftsbranschen noterar styrelsen med tillfredsställelse Bengts erbjudande att under ett par år, på hel- eller deltid, stå till nya VD:s förfogande inom väl definierade områden. Bengt Simmingsköld avser även fortsättningsvis att vara en betydande aktieägare i bolaget och kommer att kvarstå som aktiv styrelseledamot. Styrelsen har uppdragit åt ett rekryteringsföretag att bistå sig i rekryteringsprocessen, men kommer även att annonsera VD-tjänsten i dagspressen.

Eolus Vind AB (publ)

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, mobil: 070 - 606 62 62, e-post .

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall.

Eolus Vind AB har ca 2 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF