Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Avtal om projektering av vindkraftparker i Estland

15:24 / 31 March 2010 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 31 mars 2010

Eolus Vind AB har, genom dotterbolaget Ekovind AB, tecknat avtal med Custoskoncernen om att planera för och ansöka om tillstånd för vindkraftparker på Custos skogs- och jordbruksmarker i västra Estland.

Den totala arealen som avtalet omfattar är 6 000 hektar, huvudsakligen på Ösel. Förutsättningarna för vindkraft i västra Estland är goda och kan till stor del jämföras med Gotlands. För att möjliggöra en vindkraftutbyggnad måste dock de svaga elnäten förstärkas. Planering av projekten kommer att utföras av Eoluskoncernens dotterbolag OÜ Baltic Wind Energy. Avtalet ger Eolus tillgång till mark för att utveckla vindkraftprojekt samtidigt som en etablering av vindkraftverk ger Custos möjlighet till en ökad ekonomisk avkastning på marken.

Eolus Vind AB (publ)

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av Ingvar Svantesson, VD Ekovind AB, tel: 0322-66 72 33, mobil: 0705-32 80 32 eller Mats Gustafsson, VD AB Custos, tel: 08-441 77 23

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall.

Eolus Vind AB har ca 2 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF