Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Delårsrapport 1 september 2009 - 30 november 2009

08:45 / 28 January 2010 Eolus Vind Press release

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september 2009 - 30 november 2009

 Nettoomsättningen ökade mycket kraftigt och uppgick till 235 Mkr (23).

 Rörelseresultatet uppgick till 24,6 Mkr (0,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 26,4 Mkr (3,4). Resultat efter skatt uppgick till 19,8 Mkr (2,5), vilket motsvarar 1,09 kronor (0,14) per aktie.

 Under kvartalet etablerades 10 vindkraftverk (1) med en total effekt på 15,2 MW (0,8).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 14,6 GWh (14,5) med en genomsnittlig intäkt på 73 öre / kWh (74).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW genom investering i två vindkraftverk.

 Eolus utsågs till det mest snabbväxande företaget i Skåne i Dagens Industris Gasellundersökning. I hela landet var Eolus det näst mest snabbväxande företaget enligt samma undersökning.

 I november beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företrädesrätt för tidigare ägare. Emissionen genomfördes under november och december och tillförde bolaget 158,5 Mkr. Teckningsgraden uppgick till 202 %.

Resultat i korthet Sep-Nov Sep-Nov Helår Helår 2009 2008 2008/2009 2007/2008 Nettoomsättning, Mkr 235,6 22,8 731,0 439,9 Rörelseresultat, Mkr 24,6 0,1 65,1 65,2 Res e fin poster, Mkr 26,4 3,4 71,0 69,9 Resultat efer skatt, Mkr 19,8 2,5 50,8 51,9 Resultat per aktier, kr 1,09 0,14 2,81 2,91 Under perioden etabl verk, antal 10 1 29 26 Under perioden egabl verk, MW 15,2 0,8 48,2 32,0 Nettoförändring egna verk, MW 2,8 -1,0 -0,2 0,4 Elproduktion, GWh 14,6 14,5 39,7 45,3

Show as PDF