Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 29 januari 2011 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm,...

10:00 / 30 Dec Eolus Vind Press release

Ny VD tillträder idag

Hässleholm den 28 oktober 2010Gustaf Ekberg tillträder som ny verkställande direktör i Eolus Vind AB idag.Gustaf Ekberg efterträder Bengt Simmingsköld...

08:30 / 28 Oct Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB utser ny VD

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ) har utsett Gustaf Ekberg till ny verkställande direktör. Gustaf Ekberg kommer att efterträda Bengt Simmingsköld som ...

08:30 / 12 Jul Eolus Vind Press release

Delårsrapport 1 mars 2010 - 31 maj 2010

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2010 - 31 maj 2010
 Nettoomsättningen ökade mycket kraftigt och uppgick till 394,5
Mkr (57,1).
 Rör...

08:30 / 12 Jul Eolus Vind Press release

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB Olof Stenhammar, utsedd av Bengt Johansson Per Lu...

08:30 / 12 Jul Eolus Vind Press release