Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Intensiv byggperiod för Eolus Vind

13:35 / 5 August 2009 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 5 augusti 2009

Trots allmän lågkonjunktur, valutaförsvagning och turbulens på finansmarknaderna fortsätter Eolus verksamhet att växa kraftigt. Eolus VD, Bengt Simmingsköld har en positiv syn på verksamhetens utveckling:

”Vi är inne i en mycket intensiv period för byggverksamheten, där etableringarna avlöser varandra. För närvarande har vi 40 vindkraftverk i etableringsfas med en total effekt på 68 MW. Dessa kommer att färdigställas och tas i drift inom det närmaste halvåret. Även när det gäller projekteringsverksamheten, så pågår just nu nyrekrytering av personal till flera av våra kontor.

Vi ser fortsatt god efterfrågan på våra nyckelfärdiga anläggningar. Att vi kan fortsätta att öka etableringstakten i dessa tider med god lönsamhet visar att våra projekt håller hög kvalitet!

När våra verk vid Isgrannatorp utanför Kristianstad tas i drift om några veckor, kommer vi att ha medverkat vid etableringen av 200 vindkraftverk sedan starten 1990. Under de kommande tre åren räknar vi med att etablera minst 50 verk per år.”

Nedan visas en sammanställning av projekt som är under byggnation:

Plats Kommun Antal Effekt per Total verk verk, MW effekt, MW Gärdslösa Borgholm 5 2,0 10,0 Klemedstorp Eslöv 4 2,0 8,0 Tumleberg Essunga 2 2,0 4,0 Ramdala Karlskrona 2 2,0 4,0 Säby Karlskrona 4 0,8 3,2 Isgrannatorp Kristianstad 3 2,0 6,0 Åraslöv Kristianstad 1 0,8 0,8 Ugglom Mellerud 2 2,0 4,0 Vettåsen Sandviken 2 2,0 4,0 Lörby Sölvesborg 4 0,8 3,2 Hedeberga Tomelilla 1 0,8 0,8 Äsperöd Tomelilla 2 2,0 4,0 Påboda Torsås 2 2,0 4,0 Håkantorp Vara 2 2,0 4,0 Mörkagården Vara 1 2,0 2,0 Skatofta Vara 3 2,0 6,0

Totalt 40 68,0

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, eller mobil 0702 - 65 16 15.

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de ca 1 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 19 vindkraftverk med en installerad effekt på 18 MW och en beräknad årlig produktion på ca 41 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2007/2008 uppgick till 440 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 70 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2008/2009 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 725 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 65 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa har drygt 150 bygglov och beräknas kunna uppföras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF