Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Miljööverdomstolen fastställer Eolus Vinds miljötillstånd för 24 vindkraftverk på Tolvmanstegen i Strömstads kommun

15:25 / 16 June 2009 Eolus Vind Press release

I september 2007 beviljade Miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken för 24 vindkraftverk på Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Domen överklagades till Miljööverdomstolen som nu har beslutat att fastställa miljödomstolens beslut.

Etableringsområdet ligger i den sydöstra delen av Strömstads kommun och är utpekat som riksintresse för vindbruk. Området har bra vind och i övrigt goda förutsättningar för vindkraft.

Vindkraftprojektet ägs till 2/3 av Eolus Vind AB och 1/3 av Rabbalshede Kraft AB.

”Området har goda vindförhållanden och även i övrigt goda förutsättningar för vindkraft. De 24 vindkraftverken beräknas producera ca 120 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel till ca 60 000 personer säger Bengt Simmingsköld, VD för Eolus Vind AB, vars aktie sedan några veckor handlas på OMX First North.”

Frågor angående projektet besvaras av Anna Gunnarsson, tel 0451 - 491 53, 0732 18 66 68. Frågor om Eolus besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15.

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de ca 1 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 19 vindkraftverk med en installerad effekt på 18 MW och en beräknad årlig produktion på ca 41 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2007/2008 uppgick till 440 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 70 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2008/2009 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 725 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 65 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa har drygt 150 bygglov och beräknas kunna uppföras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF