Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Delårsrapport 1 september 2008 - 28 februari 2009

12:00 / 22 April 2009 Eolus Vind Press release

Pressmeddelande den 22 april 2009

Eolus Vind AB (publ)- Delårsrapport 1 september 2008 - 28 februari 2009

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2008 - 28 februari 2009 - Nettoomsättningen ökade med 83 procent och uppgick till 355 Mkr (194). - Rörelseresultatet uppgick till 36,1 Mkr (22,3). Resultat efter finansiella poster uppgick till 39,2 Mkr (21,0).

- Resultat efter skatt uppgick till 28,2 Mkr (15,2), vilket motsvarar 1,56 kronor (0,84) per aktie.

- Under perioden etablerades 15 vindkraftverk (10) med en total effekt på 26,2 MW (12,6). - Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 9,1 GWh (12,4) med en genomsnittlig intäkt på 74 öre / kWh (70).

- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 1,2 MW genom avyttring av andelar i två verk.

- På grund av förskjutningar och omkastningar i leveransplaner har styrelsen reviderat lämnad prognos för räkenskapsåret 2008/2009. 29 verk beräknas att etableras med en total effekt på 48,2 MW. Förändringen av den egna förvaltningsportföljen beräknas bli -0,2 MW. Enligt styrelsens nya prognos beräknas omsättningen att uppgå till ca 725 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 60 Mkr. Jämfört med den tidigare progonsen innebär detta en höjning av omsättningen med 20 Mkr och en höjning avseende resultat efter finansiella poster med 10 Mkr.

Verksamhetsårets första sex månader, 1 september 2008 - 28 februari 2009 - Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 378 Mkr (308). - Rörelseresultatet uppgick till 36,2 Mkr (39,8). Resultat efter finansiella poster uppgick till 42,6 Mkr (37,3). - Resultat efter skatt uppgick till 30,7 Mkr (26,9), vilket motsvarar 1,70 kronor (1,54) per aktie. -Under perioden etablerades 16 vindkraftverk (17) med en total effekt på 27,0 MW (20,2). - Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 23,6 GWh (24,9) med en genomsnittlig intäkt på 74 öre / kWh (70).

- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 2,2 MW genom avyttring av andelar i tre verk.

För fullständig rapport - se www.eolusvind.com

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef Telefon 0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15 E-post:

Show as PDF