Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Eolus Vind AB

16:30 / 17 November 2009 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 17 november 2009

Styrelsen för Eolus Vind AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende förestående nyemission om cirka 158,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.eolusvind.com och på www.penser.se/eolus.

Prospektet kommer även att distribueras i tryckt form till aktieägarna under vecka 48.

I samband med nyemissionen kommer investerarträffar för aktieägare och allmänhet att hållas på nedanstående platser och tider:  Göteborg, måndag den 30 november 2009, Centralhuset, kl 15.00 och 18.00  Stockholm, tisdag den 1 december 2009, Erik Penser Bankaktiebolags kontor kl 12.00 och 18.00  Malmö, onsdag den 2 december 2009, Elite hotel Savoy, kl 15.00 och 18.00

Anmälan till investerarträffarna kan göras på e-post eller på telefon 0451 - 491 50.

Frågor om nyemissionen besvaras av VD Bengt Simmingsköld, tel 0451 - 491 51, mobil 0708 - 66 83 87 eller av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15.

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 23 MW och en beräknad årlig produktion på ca 53 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 700 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF