Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

12:00 / 31 January 2009 Eolus Vind Press release

Pressmeddelande den 31 januari 2009 Eolus Vind AB - Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 januari 2009 avhandlades bland annat följande ärenden:

- VD Bengt Simmingsköld föredrog väsentliga händelser under räkenskapsåret 2007/2008, sammanfattning av delårsrapporten för första kvartalet 2008/2009 och framtidsutsikter. Vidare meddelade VD att styrelsen beslutat om notering av Eolus-aktien på First North under innevarande räkenskapsår.

- Årsredovisningen fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vinstdisposition beslutades enligt styrelsens förslag, d v s att ingen utdelning skulle ske.

- Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Johansson, Maria Sandstedt, Göran Sidén, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson, samt nyvaldes Fredrik Daveby och Natsue Ellesson. Till styrelsesuppleanter omvaldes Sven-Arne Persson och Börje Svensson, samt nyvaldes Tage Kjällbring.

- Till revisor respektive revisorssuppleant omvaldes Håkan Persson och Anders Crona, Ernst & Young AB.

- Styrelsen gavs bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma kunna genomföra nyemission av högst 4 528 600 aktier enligt förslaget i kallelsen. I anslutning till årsstämman anordnade Eolus ett vindkraftseminarium med ca 300 deltagare. Ur programmet kan särskilt nämnas: elprisutvecklingen, vindkraft i skog och hav, den globala uppvärmning - behovet av förnyelsebara energikällor och vindkraftleverantörernas senaste produkter. De som är intresserade av att ta del av föredragshållarnas presentationer kan sända kontaktuppgifter till .

För ytterligare information kontakta: VD, Bengt Simmingsköld, telefon 0451 - 491 51 eller vVD, Ekonomichef, Per Witalisson, telefon 0451 - 491 52

Hässleholm den 18 december 2008

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 21 vindkraftverk med en installerad effekt på 19 MW och en beräknad årlig produktion på ca 44 GWh miljövänlig el.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 250 aktieägare.

Show as PDF