Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 16 januari 2010 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm...

09:17 / 18 Dec Eolus Vind Press release

Eolus företrädesemission kraftigt övertecknad

Hässleholm den 15 december 2009 Eolus nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har övertecknats kraftigt. Totalt 4 246 588 aktier, motsvarande c...

08:31 / 15 Dec Eolus Vind Press release

Nyemission i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm den 11 november 2009 Styrelsen för Eolus Vind AB (publ) har den 10 november 2009, med stöd av bemyndigande som gavs vid årsstämman den 31 ...

08:45 / 11 Nov Eolus Vind Press release

Intensiv byggperiod för Eolus Vind

Hässleholm den 5 augusti 2009 Trots allmän lågkonjunktur, valutaförsvagning och turbulens på finansmarknaderna fortsätter Eolus verksamhet att växa k...

13:35 / 5 Aug Eolus Vind Press release

Delårsrapport 1 september 2008 - 31 maj 2009

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2009 - 31 maj 2009 Nettoomsättningen minskade med 52 procent och uppgick till 57 Mkr (120). Orsaken är främs...

08:30 / 8 Jul Eolus Vind Press release

Eolus Vind i final i Founders Awards

Eolus Vind i final i Founders Awards - kan bli Årets Grundare 2009 Utifrån Sveriges 2214 främsta företag tas Årets Grundare 2009 fram. Founders...

12:00 / 14 May Eolus Vind Press release