Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008

12:00 / 18 December 2008 Eolus Vind Press release

Pressmeddelande den 18 december 2008 Eolus Vind AB - Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2007 - 31 augusti 2008. Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 31 januari 2009. I anslutning till årsstämman kommer ett vindkraftseminarium att anordnas. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning via www.eolusvind.com/Rapporter/Eolus_AR_07_08.pdf Och kommer att utsändas till samtliga aktieägare tillsammans med kallelsen till årsstämman. Övriga intresserade kan beställa ett tryckt exemplar via telefon 0451 - 491 50 eller e-post . Årsstämman kommer att hållas i Hässleholms Kulturhus lördagen den 31 januari 2009 kl 15.00. I anslutning till årsstämman kommer ett vindkraftseminarium öppet för allmänheten att anordnas. Inbjudan till och program för seminariet kommer att presenteras på Eolus hemsida www.eolusvind.com i början på januari samt annonseras i sydsvensk dagspress. Delårsrapport för första kvartalets verksamhet, 1 september - 30 november, kommer att offentliggöras på Eolus hemsida fredagen den 30 januari. Räkenskapsåret 2007/2008 i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 45 % till 439,9 Mkr (303,8) - Resultat efter finansiella poster ökade till 69,9 Mkr (33,5) - Under räkenskapsåret har Eolus Vind etablerat 26 vindkraftverk (26) med en total effekt på 32,0 MW (29,0) checkbld På balansdagen äger Eolus 22 vindkraftsanläggningar med en effekt på 20,3 MW och en beräknad årlig produktion på 46 GWh miljövänlig el. - I september 2007 genomfördes två nyemissioner som tillsammans tillförde bolaget 102,4 Mkr. I mars 2008 genomfördes split av aktien 100:1.

För ytterligare information kontakta: VD, Bengt Simmingsköld, telefon 0451 - 491 51 eller vVD, Ekonomichef, Per Witalisson, telefon 0451 - 491 52

Hässleholm den 18 december 2008

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad årlig produktion på ca 46 GWh miljövänlig el.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 200 aktieägare.

Show as PDF